SMARTA IT-LÖSNINGAR
FÖR DITT FÖRETAG


cloudwp

Med Cloud WP kan ditt team arbeta med projekt
var som helst, när som helst
och i stort sett på vilken enhet som helst

Hosting
Hos Linq2IT kan ditt företag placera sin servermiljö med skalskydd
redundant kylning och strömförsörjning


interim


Genom att hyra en IT-chef säkerställer ni att IT stödjer verksamheten baserat på det behov ni har.
Där med finns det någon som kan samordna, leda och fördela arbetet inom IT


it-analys


Många företag har behov av att göra en
nulägesanalys av IT-systemen.
Vi kan på ett effektivt sätt hjälpa till med detta.


projektledning


Att få en projektgrupp att samarbetar mot ett gemensamt mål Ãr
en förutsättning för ett lyckat projekt.


Upphandling


Upphandling av IT-system och IT-tjänster Är ofta komplexa och
ställer höga krav på upphandlaren.
Vi kan hjälpa er att skapa förfrågningsunderlaget.


Projekt

Evidensia

Projektledning och upphandling


Akademikliniken

Interim It-chef, upphandling


HM

Application Technician

Copyright Linq2it AB 2019